Tannproteser

En tannprotese er en type tannerstatning for en eller flere tenner, eller om man er totalt uten tenner, og som er avtagbar.

En tannprotese lages etter avtrykk av kjevene og eventuelt gjenstående tenner, og sendes deretter til en tanntekniker som framstiller den. Den kan bestå i sin helhet av plastakrylat, eller være forsterket med metall. Der det er gjenværende tenner kan protesen forankres til disse
med diverse festeanordninger.

Proteser kan også festes til inopererte implantater.
Tannlegen vil veilede deg fram til det mest hensiktsmessige behandlingsvalg.