Plastfyllinger / Komposittfyllinger

Kompositt er et tannfyllingsmateriale av plast ,iblandet en filler, som gjør materialet bedre egnet som tannfyllingsmateriale. Filler består av mikroskopiske små glass- eller kvartskorn.

Komposittfyllinger gir et godt estetisk resultat, da den har riktig tannfarge. Den binder til tannen kjemisk, hvilket gjør at vi slipper å bore feste for fyllingen, og vi sparer tannen for unødig boring.

Dagens tannfargede fyllinger har en akseptabel slitestyrke.
Kompositt er en erstatning for amalgam, som ikke lenger brukes.