Tannbleking

Å ha et hvitt og vakkert smil er et ønske hos de fleste. Mange er imidlertid ikke fornøyd med sin naturlige tannfarge, eller har tenner som av ulike årsaker har blitt misfarget. Da kan tannbleking være en god løsning.

Etter forskriftene er salg av tannbleking kun tillatt til autoriserte tannleger. Vi anbefaler på det sterkeste at du får utført behandlingen hos din tannlege fremfor å kjøpe blekemidler andre steder, for eksempel på internett.

Trygg og skånsom behandling

I Norge har vi strenge regler for hvilke tannblekingsmidler det er lov å benytte. Hos oss får du kun kjøpt godkjente blekemidler som er trygge og skånsomme for dine tenner.

Vi tilbyr to ulike metoder innen tannbleking. Den ene er en behandling du utfører hjemme på egenhånd over syv dager. Det andre alternativet er at du får støpt en blekeskinne hos oss. Da får du med blekemiddel, som du bruker hjemme sammen med skinnen.

Hvor ofte bør jeg bleke mine tenner?

På generell basis anbefaler vi at tannbleking gjentas først etter 2-3 år, men vi vil gi deg en mer konkret anbefaling basert på dine tenners tilstand når du er hos oss på konsultasjon.

Mens syvdagersbehandlingen kun kan benyttes én gang, kan skinnene brukes igjen dersom du skulle ønske å gjenta behandlingen etter en tid. Da vil det kun være nødvendig å kjøpe blekemiddel hos oss.

Vi ivaretar dine tenner

Det viktigste for oss er at dine tenner skal være sunne og funksjonelle. Derfor utfører vi aldri behandlinger vi mener dine tenner ikke vil tåle. Dersom du ønsker å få bleket dine tenner foretar vi først en grundig undersøkelse, for deretter å kunne anbefale et hensiktsmessig behandlingsløp.