Akutthjelp

Dersom du har vært i en ulykke eller opplever plutselige smerter i tenner eller munn, anbefaler vi at du søker hjelp umiddelbart. Ved å sette en tidlig diagnose får vi kommet raskere i gang med behandling. Da er det større sannsynlighet for at skadede tenner kan reddes, og som regel vil behandlingen bli rimeligere og mindre omfattende.

Når bør jeg oppsøke tannlege?

Generelt mener vi at dersom en tann gjør vondt, vil det være verdt å få den undersøkt. Typiske situasjoner der vi anbefaler at du oppsøker tannlege umiddelbart er ved
  • tannverk
  • tap av fyllinger
  • frakturerte eller sprukne tenner
  • kjevesmerter
  • visdomstenner som gjør vondt
  • sår og hevelser i munnhulen
Dersom du har fått et slag mot en tann anbefaler vi også at du får den undersøkt, selv om du ikke har smerter eller synlige skader. Dette er først og fremst for å få dokumentert skaden, samt å redusere sjansen for senskader.

Hvordan går jeg frem ved behov for akutthjelp?

Ved behov for akutthjelp kan du ringe oss eller oppsøke oss direkte, så vil vi undersøke deg så snart vi har mulighet. Deretter kommer vi sammen frem til et hensiktsmessig behandlingsløp.

Vær oppmerksom på at du første gang du møter opp hos oss vil du måtte fylle ut et skjema med personlige opplysninger. Her vil vi blant annet vite om du går på faste medikamenter, da dette er relevant for at vi skal kunne gi deg god og riktig behandling. Det er derfor viktig at du har oversikt over dette når du kommer hit for undersøkelse.